У дома > Новини > Новини от индустрията

Схема на приложение на фотоволтаичен слънчев DC предпазител от пренапрежение

2023-05-24

Мълниезащитната система съчетава основни компоненти като въздушни клеми, подходящи надолу проводници, изравняване на потенциалите на всички тоководещи компоненти и подходящи принципи за заземяване, за да осигури покрив, който предотвратява директен удар. Ако вашият фотоволтаичен обект има някакъв риск от мълния, силно препоръчвам да наемете професионален електроинженер с професионални познания в областта, който да осигури проучване за оценка на риска и проектиране на защитна система, ако е необходимо.

Важно е да се разбере разликата между мълниезащитните системи и SPD. Целта на системите за мълниезащита е да насочват директните удари на мълнии към земята през голям брой тоководещи проводници, като по този начин предотвратяват структурите и оборудването да бъдат в пътя на разреждане или да бъдат директно ударени. SPD се прилага към електрически системи, за да осигури заземен разряден път за защита на компонентите на тези системи от високоволтови преходни процеси, причинени пряко или косвено от мълния или аномалии в енергийната система. Дори с външна система за мълниезащита, без SPD, ударът на мълния може да причини значителни щети на компонентите.

За целите на тази статия предполагам, че някаква форма на мълниезащита вече е налице и съм проучил видовете, функциите и ползите от допълнителната употреба на подходящи SPD. В комбинация с подходящо проектирани системи за мълниезащита, използването на SPD на критични системни места може да защити основни компоненти като инвертори, модули, оборудване в комбиниращи кутии и измервателни, контролни и комуникационни системи.

В допълнение към последствията от директни удари на мълния върху масива, свързващите захранващи кабели са силно податливи на електромагнитно индуцирани преходни процеси. Преходни процеси, причинени пряко или косвено от мълния, както и преходни процеси, причинени от функции на превключвател на електрическата мрежа, излагат електрическото и електронното оборудване на изключително високо пренапрежение с изключително кратка продължителност (десетки до стотици микросекунди). Излагането на тези преходни напрежения може да доведе до катастрофални повреди на компоненти, които може да са очевидни поради механична повреда и проследяване на въглерод, или може да не са очевидни, но все пак да доведат до повреда на оборудването или системата.

Дългосрочното излагане на преходни процеси с ниска амплитуда може да доведе до влошаване на диелектричните и изолационните материали в оборудването на фотоволтаичната система, докато те в крайна сметка се повредят. Освен това могат да възникнат преходни процеси на напрежение в измервателни, контролни и комуникационни вериги. Тези преходни процеси може да изглеждат като неправилни сигнали или информация, водещи до повреда на оборудването или изключване. Стратегическото разположение на SPD облекчава тези проблеми, тъй като те служат като устройства за късо съединение или затягащи устройства.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept